Orosanmälan för barn/unga

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du anmäla att du är orolig för barn och tonåringar (upp till 18 år). Du kan använda e-tjänsten både som privatperson och om du gör orosanmälan inom ramen för ditt arbete.

Socialtjänstkontoret
Besöksadress: Kommunhuset, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta
Postadress: Socialtjänstkontoret, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Telefon: 018-34 70 00
Telefontid: måndag - torsdag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 16:00, fredag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00.           
Fax:018-34 39 70

  • Vid akuta situationer: Ring 112.
  • Kontorstid vardagar (mån-fre): Du når socialtjänstkontoret via kontaktcenter: 018-34 70 00
  • Övrig tid: Socialjouren 018-150 000

Observera att e-tjänsten är stängd på helger och röda dagar

Mer information Mer information om att anmäla oro för barn och unga finns på Socialtjänsten i Knivsta kommun - Knivsta

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
knivsta@knivsta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa