Inkomstanmälan - Vård och Omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För beräkning av vård- och omsorgsavgift samt avgift för kommunal hemsjukvård.

Grundavgift - som mest upp till maxtaxa - gäller tills eventuella inkomstuppgifter inkommer.

Du kan också välja att inte lämna några uppgifter om inkomster eller utgifter och accepterar därmed maxtaxa. Gör då det valet och signera.

Läs mer om Knivsta kommuns avgifter inom Vård och omsorg på kommunens hemsida

Offentliga uppgifter inhämtas från Försäkringskassan och Skatteverket. Lämnade uppgifter kommer att behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa