Inkomstanmälan och ändrade familjeförhållanden barnomsorg

LÄS MER

Hushållets gemensamma inkomster ligger till grund för avgift för förskoleverksamhet och fritidshem. Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad.