Felanmälan träd och annan vegetation på kommunal mark

LÄS MER

Önskemål om att ta bort sly och träd

Kommunal skogsmark gränsar till privata tomter på många ställen i tätorten Knivsta. Har du som granne till kommunal mark önskemål om att sly eller träd ska tas bort? Ansök om att fälla träd via denna e-tjänst. Tjänsten gäller även för riskträd och sly ute i den kommunala skogen och i våra naturreservat. Vi uppskattar den hjälpen.

Läs mer om bostadsnära skog på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa